Oakridge Ford Receives President’s Diamond Club Award